به گزارش افکارنیوز، مجلس شورای اسلامی از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری رسیدگی به بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری را آغاز و پس از ۲۶ جلسه تکلیف لایحه بودجه سال جاری را مشخص کردند.

مهم‌ترین بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، منابع درآمدی صندوق توسعه ملی، هدفمندسازی یارانه‌ها، فروش شرکت‌های پتروشیمی دولتی، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی، اختصاص منابع قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت و همچنین منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده دستگاه‌های عمومی غیردولتی و اختصاص آن به بخش تولید، کشاورزی و صنعت بود.

لاریجانی در پایان جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری، ‌ گفت: حال که کمیسیون‌های تخصصی هر کدام حداقل یک پیشنهاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادات خود را مطرح کردند بحثبودجه را همین‌جا به پایان می‌رسانیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست نمایندگان برای ارائه سایر پیشنهاداتشان گفت: همه مسائل کشور را در لایحه بودجه سال جاری نمی‌توان حل کرد.

وی متذکر شد: دو ماه است که درگیر بودجه هستیم بنابراین اجازه دهید تا در اینجا لایحه بودجه را ببندیم.