به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز(سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، منابع و مصارف بودجه را تعیین و تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه، بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیثمنابع بالغ بر ۷میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال و از حیثمصارف بالغ بر ۷میلیون و ۲۷۷ هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال به شرح ذیل است:

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیثهزینه‌ها و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۸۵ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال شامل:

منابع عمومی بالغ بر ۲ میلیون ۱۰۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۷۳۵میلیون ریال

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۵۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۵میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۱۴ میلیون و ۹۵ میلیون ریال و از حیثهزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۱۴ میلیون و ۹۵ میلیون ریال است.

وکلای ملت با ۱۷۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده بودجه ۹۲ را تصویب کردند.