به گزارش افکارنیوز، در دو روز اول این نشست که با سازماندهی و نظارت اسکاپ برگزار می شود، کارشناسان ارشد کشورهای حوزه اقیانوس آرام و آسیا درباره بیانیه مشترک و برنامه عمل، مذاکرات فشرده‌ای انجام دادند و در نهایت درباره اسناد مربوطه به توافق رسیدند.

نشست رسمی وزیران که همراه با سخنرانی وزیران کشورهای شرکت کننده است، فردا(۸ خردادماه) آغاز می‌شود.

توسعه، سرمایه گذاری و همکاری مشترک در بهره برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های فسیلی از جمله گاز، لزوم توجه بیشتر به استفاده از تکنولوژی‌های جدید با هدف حفظ محیط زیست و اجازه ندادن به سایر کشورهای خارج از منطقه برای دخالت در موضوعات مربوط به انرژی کشورهای این حوزه، از مهم‌ترین توافقات بیانیه مشترک و برنامه عمل است.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) یکی از کمیسیونهای منطقهیی پنجگانه سازمان ملل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که با نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان فعالیت میکند.