به گزارش افکارنیوز، هفتمین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون این است که برخی از کتاب‌ها را زیاد بخواند، مثلا سه مرتبه، چون شاید دو مرتبه کفایت نکند.

اولین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که بداند او نماینده‌ی رسانه‌ی ملی است و اگر نداند بحث۱ + ۵ مربوط به دوره‌ی آقای روحانی نیست، برای کل سازمان صدا و سیما بد می‌شود!

دومین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که تاریخ سیاسی مملکت خویش را خوب بداند و دست‌کم بداند در ۱۰ سال گذشته چه اتفاقاتی در کشورش افتاده است! مثلا بداند ۱ + ۵ از کی در بحثهسته‌یی مطرح شد و ما در دروه‌ی صفوی نیروگاه برق نداشته‌ایم و از این چیزها!

سومین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که گاهی میان سر تکان دادن‌ها و لبخند‌ زدن‌ها حرف هم بزند!

چهارمین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که خودش از خودش تحلیل داشته باشد و هر چه از توی گوشی می‌شنود، تکرار نکند.

پنجمین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که وقتی با پرسش: «شما آن زمان کجا بودید؟» مواجه شد، بداند این یک پرسش است و نباید لبخند بزند، باید پاسخ بدهد!

ششمین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که وقتی یک نفر تلویزیون را نقد می‌کند، مجری از رسانه‌ای که در آن کار می‌کند، دفاع کند؛ نه این‌که بخندد.

هفتمین ویژگی‌ای که یک مجری برنامه‌ی انتخاباتی تلویزیون این است که برخی از کتاب‌ها را زیاد بخواند، مثلا سه مرتبه، چون شاید دو مرتبه کفایت نکند.

هشتمین ویژگیای که یک مجری برنامهی انتخاباتی تلویزیون باید داشته باشد، این است که مدیرانی داشته باشد که اگر کسی بهتر از او در کشور هست، او را برای مجریگری برنامهی انتخاباتی تلویزیون انتخاب نکنند.