رهبر معظّم انقلاب اسلامی بمناسبت دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران یا تخفیف مجازات تعداد ۶۰۱ نفر از محکومان محاکمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد ۶۰۱ نفر از محکومان محاکمِ عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی بمناسبت دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.