اسفنديار رحيم مشايي براي هيئت دولت و مقامات ارشد اجرايي كشور سخنراني كرد.

به گزارش افکار، کیهان نوشت؛ رئیس دفتر رئیس جمهور در این سخنرانی که در جلسه ای مشترک صورت گرفت، در باب انسان کامل، فلسفه غیبت و ظرفیت نوروز سخن راند.
سخنرانی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلساتی از جنس جلسات مشترک هیئت وزیران و مسئولان ارشد اجرایی، انتقاد برخی از این مسئولان را موجب شده که معتقدند جایگاه ریاست دفتر رئیس جمهور با جایگاه مدیریت برخی جلسات از این دست تطابق ندارد هرچند که متقابلا آقای مشایی با بی اعتنایی به این انتقادها، مسئولیت های گوناگون را بهانه می کند و از موضع نظریه پرداز و مدیر وارد برخی جلسات می شود.
در همين حال برخي خبرها از تحركات گسترده تيم مشايي در زمينه مهره چيني در برخي دستگاهها، و راه اندازي محافل سياسي و رسانه اي حكايت مي كند كه با مسئوليت اصلي و قانوني وي در تعارض است.