به گزارش افکار به نقل از کیهان ،سال گذشته شماري از عناصر ضدانقلاب و شبه روشنفكر فعال در رسانه هاي بيگانه اعلام كردند شبكه اي موسوم به ايران ندا راه اندازي مي كنند. اين طيف به مدت چند هفته تبليغات پرحجمي را به راه انداختند و به برخي محافل سياسي در اروپا هم سرك كشيدند تا حمايت هايي را جلب كنند اما تعدد رسانه هايي از اين دست از يك سو و خاموش شدن آتش فتنه باعث مرده متولد شدن شبكه مذكور شد.
رادیو زمانه در همین زمینه از قول یکی از عناصر فراری گفت: اگر اغراق نباشد باید بگوییم این یک تراژدی بود. تلویزیون ایران ندا هیئت مدیره ای متشکل از افراد شناخته شده، معتبر، آکادمیک، محبوب، مبارز و اندیشمند داشت که متاسفانه نتوانستند از حد یک سایت اینترنتی فراتر روند و متاسفانه پا نگرفت و حتی سایتش هم در حال حاضر چند ماهی هست که مثل ماه های اولی که راه اندازی شده بود فعال نیست و به آن صورت کار نمی کند.