اسدالله بادامچیان درگفت و گو با پانا در خصوص ارسال پیام تسلیت به مناسبت در گذشت پدر میرحسین موسوی از سوی هاشمی رفسنجانی و صانعی خاطر نشان کرد: اینها مسائل عاطفی جامعه هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه آقای میرحسین موسوی راس فتنه و مورد توجه امریکا است تصریح کرد: این آقا در دورانی که در حزب فعال بود جورابی به پاداشت که در حاشیه آن شعار مرگ بر امریکا نقش بسته بود و آن را به همه نشان می داد.

قائم مقام حزب موتلفه ادامه داد: اما امروز رادیوهای بیگانه اعم از رادیو فردا و صدای امریکا از آن حمایت می کنند؛ موسوی اگر عقلش می رسید و انسان فهمیده ای بود باید می فهمید که وقتی اسرائیل وامریکا و رادیوهای بیگانه از وی حمایت می کنند باید مسیرش را عوض کند.
وی اظهار داشت: اما در باره ارسال پیام تسلیت باید گفت که ما در ادب و آداب ایرانی وقتی فردی فوت می کند به بازماندگان وی تسلیت میگوییم حالا من در مقابل این مسئله باید چه موضعی بگیرم؟ شما بگویید؟
بادامچیان ادامه داد: من هیچ موضعی در این زمینه ندارم و فکر می کنم هر فردی که این کار را کرده است به وظیفه خود بر حسب تشخیص خود عمل کرده اما باید طوری عمل کنیم که آب به آسیاب فتنه گرانی که مورد حمایت امریکا هستند نریزیم.