به گزارش خانه ملت ،محمدباقر قالیباف شهردار تهران امروز راس ساعت ۱۲ در مجلس حاضر خواهد شد تا با اعضای هیات رئیسه مجلس و فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس ملاقات کند.

این دیداربا محوریت بررسی مسائل شهری و شهرداری در محل هیات رئیسه برگزار خواهد شد.