"جهانبخش امینی" گفت: زیرساختهای استان کرمانشاه در طول سالهای دفاع مقدس با تخریب گسترده روبرو شد و اکنون این استان در مسیر توسعه و پیشرفت نیاز مبرم به ترمیم زیرساختهای حیاتی دارد که در دوران جنگ تحمیلی به شدت تخریب شده و یا از بین رفته است.

به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به تقارن تخصیص اعتبارات سال ۹۰ با سال اول برنامه پنجم توسعه، اظهار امیدواری کرد: در اجرای این برنامه که نقش کلیدی در توسعه کشور دارد تمام ملزومات مورد توجه قرار گیرد تا مقدمات توسعه استان فراهم گردد.

نماینده مردم کرمانشاه گفت: اعتبارات سال ۹۰ در مجموع مناسب است و تحقق مصوبه‌ها به شرطی انجام پذیر است که تخصیص اعتبارات همراه با واگذاری آن باشد.

وی در مورد مصوبات ناتمام سفر‌های اول و دوم هیئت دولت به کرمانشاه، گفت: یکی از بزرگترین مصوبات دولت در بخش عمرانی پروژه راه آهن غرب کشور است که اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سفر اول دولت به آن اختصاص داده شده بود.

امینی با بیان اینکه براساس مصوبه قرار بود کار ریل گذاری پروژه راه آهن غرب کشور تا ابتدای سال ۹۰ در کرمانشاه به اتمام برسد، تصریح کرد: این در حالیست که از دو تونل این پروژه فقط یک تونل، آن هم تا طول ۲۰۰ متر، ریل گذاری شده و امکان اتمام ریل گذاری این پروژه در کرمانشاه تا پایان امسال وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: این در حالی است که اعتبار این پروژه که چند سال از تصویب آن گذشته بسیار کم است و احتمالا حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار می‌خواهد.

امینی افزود: یکی دیگر از مصوبات پروژه آبرسانی به شهر کرمانشاه با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان است که هنوز بعد از چند سال فقط ۱۵ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.