رییس جمهوری در مصاحبه دیروز خود با خبرنگاران از ۵ برابر شدن بودجه مترو در دولتهای نهم و دهم خبر داده بود اما شهردار تهران امروز این مطلب را رد کرد و به جام جم آنلاین گفت: بودجه مترو در دولتهای نهم و دهم ۵ برابر نشده است.