غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان ارزیابی خود از تاکید رئیس جمهور بر دعوت پادشاه اردن به تهران گفت: نظام جمهوری اسلامی با آرمان های ملت ها گره خورده است و بر این اساس نباید به دولت هایی که می دانیم از نظر قدرت وابستگی به استکبار جهانی دارند و در خدمت آنها عمل می کنند، بیش از اندازه بها دهیم.

به گزارش مهر، وی اظهار داشت: من معتقد نیستم که باید با سران کشورها به نبرد بپردازیم، اما این موضوع را نیز قبول ندارم که برای آنها فرش قرمز پهن کنیم.

مصباحی مقدم گفت: دعوت از پادشاه اردن در شرایط حاضر با توجه به بیداری ملت های مسلمان و خیزش و حرکت هایی که در اردن انجام شده است، نباید صورت بگیرد چرا که جمهوری اسلامی ایران حامی آرمان های پاک و بیداری ملت ها است و همواره از ملت اردن حمایت می کند.

وی تاکید کرد: حمایت ایران از ملت های مظلوم جهان با دعوت از پادشاه اردن سازگاری ندارد و من معتقدم رئیس جمهور باید این دعوت را لغو کند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به اینکه دعوت از پادشاه اردن برای شرکت در جشن نوروز بوده است، گفت: خوشبختانه این دعوت محقق نشد و اکنون نیز ضرورتی برای سفر وی به ایران وجود ندارد.

وی همچنین تاکید رئیس جمهور بر پابرجا بودن سفر پادشاه اردن به تهران در نشست مطبوعاتی روز گذشته را واکنشی ناشی از روحیه مقاومت وی در برابر درخواستها خواند.