وزیر دفاع اسبق آمریکا در گفتگو با یک نشریه آلمانی به دولت اوباما سفارش نمود تا بر ایران تمرکز بیشتری نماید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رامسفلد در گفتگو با اشپیگل اعلام داشت: ایران و سوریه مقدم تر از هرجای دیگری می باشند. اوباما باید راه را برای ایجاد جامعه مطابق دموکراسی غربی در این دو کشور به ویژه ایران باز نماید.
بر اساس این گزارش، رامسفلد با " نیرومند " نامیدن ایران و دفاع از مخالفان جمهوری اسلامی و آزادی خواه(!) نامیدن آن ها گفت: ایران حزب الله سد راه ما است و آمریکا باید بر روی این این کشور بیشتر تمرکز نماید.

بنوشته اشپیگل، رامسفلد، ایران را بزرگترین دغدغه واشنگتن در منطقه عنوان داشت.
گفتنی است که رامسفلد در دوره سیاه جورج بوش پست وزارت دفاع آمریکا را در حالی بر عهده داشت که این کشور به عراق و افغانستان به بهانه های مبارزه با القاعده و یافتن سلاح های کشتار جمعی حمله نمود و هزاران غیر نظامی بیگناه را به قتل رسانید.