به گزارش آتی نیوز، گلف نيوز در مقاله اي گستاخانه به قلم خلف الهبتور نوشت: زمانيکه مردم منطقه خاورميانه و افريقاي شمالي خواستار تغيير سياسي هستند نبايد اجازه داد حضور هشت ميليون عرب در ايران بدون چالش ادامه يابد.

این مقاله با اشاره به ذخایر نفت و گاز موجود در این منطقه مدعی شد: تهران از زمان اشغال الاحواز(اسم جعلی این منطقه) و الحاق آن به ایران، بین اعراب این منطقه و مردم دیگر مناطق این کشور تبعیص قائل شده است.

این نشریه بدون اشاره به کشتار وسیع مردم مسلمان در کشورهایی چون یمن و بحرین افزود: باید مردم این منطقه اجازه جدا شدن از ایران را داشته باشند و این حق را باید خودشان کسب کنند.

برخی دیگر از رسانه های عربی نیز با انتشار این مقاله، از مردم خوزستان خواستند تا با برگزاری تظاهرات و اغتشاش، خواستار استقلال شوند.

هرچند علاقه مردم این منطقه به نظام اسلامی در دوران دفاع مقدس و پس از آن بارها ثابت شده است اما نباید اجازه تحریک معدود افراد ضد انقلاب توسط این رسانه ها نیز داده شود.