مرجع تقلید شیعیان با ابراز تاسف از حکومت آمریکاپسند ملک عبدالله به وی هشدار داد که هر چه سریعتر خاک بحرین را ترک نموده و از ملت مسلمان بحرین و تمام مسلمانان جهان معذرتخواهی کنند والا دیر یا زود قهر خداوندی ظالمان را نابود خواهد کرد.

به گزارش مهر، در پیام آیت‌الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی خطاب به عبدالله بن عبد العزیز آمده است: بر حسب سفارش خودتان که شما را به عنوان مَلِک نخوانند، شما را در این پیام نصیحت‌آمیز مخاطب قرار می‌دهم: برادر! شما اگر چه در شمار شش میلیارد بشر، یکی از این شمار بیشتر نیستید و مثل همه، یک فرد حساب می‌شوید و احترام خاصی به عنوان یک نفر از اولیاء ‌یا علماء یا مخترع و خادم به بشر ندارید و همان‌طور که خود گفته‌اید، فقط آقای عبدالله هستید چنانکه دیگران هم عبدالله هستند - البته خودشناسی به عبداللهیت افتخار است - اما آنچه به شما اعتبار و شما را مورد احترام قرار داده و چشم شش میلیارد مردم را به شما و رفتار و اعمال و سیاستها و تصمیمات شما دوخته است و به جنابعالی موقعیت خاص بخشیده است، مدیریت سرزمین وحی و حرمین شریفین است که خود را عهده‌دار آن می‌دانید. مدینه منوره و مکه معظمه «اوّلَ بیتٍ وُضع للناس»، مقام ابراهیم، ‌اماکن و مقامات و مواریثفرهنگی همه پشتوانه‌های اصیل تاریخی می‌باشند.

می‌خواهم من هم مثل یک میلیارد و نیم مسلمان به شما بگویم که مسئولیتهای شخص شما در ارتباط با این عنوانِ با عظمت، عظیم و بسیار عظیم است. یک میلیارد و نیم جمعیت جهان از شما می‌خواهند همان‌طور که کعبه معظمه برای مردم است شما هم برای همه مردم جهان و برای همه مسلمانان باشید. همه بسوی کعبه نماز می‌خوانند و بسوی مسجد الحرام سجده، ‌عبادت و نماز بجا می‌آورند.

سرزمین وحی منطقه نفوذ بیگانه و آمریکا نیست

در این پیام تصریح شده است: آنجا تاریخ همه، عزت همه، دین همه و شخصیت همه می‌باشد. آنجا یک کشور عربی نیست، کشور همه است؛ بلکه کشور اسلام است. همه طوائف مسلمین آنجا را اَشرف بِقاع می‌دانند و از این جهت هم، ‌همه مسلمانان آنجا را از خود می‌دانند. حکومت آنجا یکی از حکومتهای عربی یا شورای خلیج فارس نیست. هم‌طراز قطر و امارات و بزرگتر و بزرگتر از آنها نیست؛ منطقه نفوذ بیگانه و آمریکا نیست؛ حرمین شریفین است؛ در شورای همکاری خلیج فارس ادغام نمی‌شود بلکه باید به کل عالم اسلام نگاه کند.

سیاستهای متحجرانه در عربستان برای مسلمانان رنج‌آور است

در پیام آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح شده است: برای مسلمان آگاه و بیدار، رنج‌آور است که در حرمین، سیاستهای مذهبی خاص برقرار باشد و با عالم وسیع اسلام با آن سیاستهای کوته‌نظرانه و متحجرانه برخورد کنند و جای تأسف که ببینند در اوضاع سیاسی کشورهای اسلامی، سیاستهای حکام حرمین، غرب‌گونه و آمریکاپسند باشد.

در این پیام آمده است: جای تأسف است که ببینند مسلمانانی که در برابر سلطه آمریکا و دفع وابستگان به آنها قیام می‌کنند، مغضوب حکام حرمین می‌شوند و افرادی مثل علی عبدالله صالح بیش از سی سال بدون هیچ مشروعیتی بر یمن حکومت داشته باشند و با اینکه وابستگی او به آمریکا معلوم است، مورد پشتیبانی شما باشد تا این همه مردم را در آنجا به خاک و خون بکشد و نهضت همگانی آنها را که بازگشت به اسلام واستقلال اسلامی است در هم بکوبد.

در پیام آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید شده است: برای همه مسلمانان سئوال ‌برانگیز است که حکام حرمین که باید به همه، به یک نظر نگاه کنند ولی در بحرین از استعباد و دیکتاتوری و فسق و فجور و خدمتگزاری آل خلیفه به اجانب حمایت کند و به آنجا نیروی نظامی بفرستند تا مسلمانان را که تظاهرات سالم دارند و استقلال‌خواه و اسلام‌طلب هستند، از صغیر و کبیر و زن و مرد، قتل عام نماید. هیچ مسلمانی از حاکمان حرمین این انتظار را ندارد. مثل اینکه آقای عبدالله فراموش کرده که از کجا نیرو می‌فرستد و ظالم را در برابر مظلوم یاری می‌دهد!

هرچه زودتر خاک بحرین را ترک نموده و از ملت مسلمان معذرت‌خواهی کنید

در این پیام آمده است: ما از شما می‌خواهیم مقام و منزلت حرمین شریفین را حفظ کنید و این مقام را بهای این برنامه‌های زشت و در گرو آن نگذارید و موضع خود را حفظ کنید. ما از شما می‌خواهیم به مسلمانان جهان توضیح دهید که آل خلیفه بر چه اساسی مشروعیت دارند و شما بر چه اساس و مشروعیتی نیرو می‌فرستید تا امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان را سرکوب نمایند؟!

در این پیام تاکید شده است: ما از شما میخواهیم که برای اعاده اعتبار خود و برای دفاع از انسانیت، هرچه زودتر خاک بحرین را ترک نموده و از ملت مسلمان بحرین و تمام مسلمانان جهان معذرتخواهی کنید و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارید و الّا بدانید که ان ربّک لبالمرصاد دیر یا زود قهر خداوندی ظالمان را نابود خواهد کرد که خداوند قادر متعال میفرماید:و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً.