به گزارش خبرنگار " افکار " ‌، ‌اولین طلاق پس از حادثه ۱۱ سپتامبر اینگونه رخ داد که:

صبح روز حادثه، همسر یک کارمند سازمان تجارت جهانی با اضطراب به همسرش زنگ می‌زند و از او می‌پرسد کجا هستی.
مرد که در خانه همسر دومش تازه از خواب بیدار شده و از هیچ چیز خبر ندارد، می‌گوید در دفترِ کارم هستم!

این موضوع باعثمی‌شود که زن پس از مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

عده‌ای بر این باورند که حادثه یازده سپتامبر چون از قبل طراحی شده بود حدود ۴۰۰ کارمند صهیونیست این سازمان، آن روز در سر کار خود حاضر نشده بودند.

حادثه یازده سپتامبر بهانه آمریکا برای لشگر کشی به افغانستان و حضور نظامی در خاورمیانه بود.

/ ب +