اكمل الدين احسان اوغلو اين موضوع را روز دوشنبه در تماس تلفني با علي اكبر صالحي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي اعلام كرد.

وی در این تماس خاطر نشان کرد این امر در غیاب وی که در جده بسر می برد بدون هماهنگی با او درج شده است، به همین دلیل از این رویداد عذرخواهی کرده است.

وي اظهار داشت كه بلافاصله دستور حذف اين مطلب از پايگاه اينترنتي سازمان را صادر و در همان ساعات اوليه مطلب مزبور از وب سايت سازمان برداشته شده است.