به گزارش افکارنیوز، خراسان در ویژه های خود نوشت:

پاداش ده ها میلیونی دولت به مدیران منطقه آزاد کیش

بر اساس مصوبه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که طی هفته های اخیر به تأیید رییس جمهور هم رسیده، مقرر شده به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران تهیه صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد کیش، به این افراد تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شود.

با دستور دولت معادن هم مقصد گردشگری شد

بر اساس دستور يک مسئول ارشد اجرايي به وزير صنعت و معدن و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مقرر شده وزارت صنعت ضمن انجام مطالعه کاربردي به منظور استفاده بهينه از فضاهاي معدني ايجاد شده براي مقاصد گردشگري توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، نسبت به اجرايي کردن اين موضوع برنامه ريزي لازم را انجام دهد.