به گزارش افکارنیوز، کمیته اطلاع ‏رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان سمنان نتایج تفکیکی آرای نامزدهای ریاست جمهوری را در شهرهای آرادان و سرخه اعلام کرد.

آرادان، زادگاه محمود احمدی نژاد و سرخه، زادگاه حسن روحانی است. هر دو شهر در استان سمنان قرار دارند.

کل آرای اخذ شده در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان ۳۶۱ هزار و ۲۰۷ رای بوده است که حسن روحانی ۱۵۷ هزار و ۱۳۳ رای را به خود اختصاص داد.

آرادان
در آرادان ۹هزار و ۵۹۸ رای صحیح اخذ شده است.

آرای تفکیکی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در آرادان به شرح زیر است:

حسن روحانی: ۴ هزار و ۲۰ رأی

محمدباقر قالیباف: ۲ هزار و ۹۱ رأی

سعید جلیلی: یک هزار و ۷۵۵ رأی

علی‏ اکبر ولایتی: ۴۴۳ رأی

محسن رضایی: ۳۷۴ رأی

سیدمحمد غرضی: ۱۷۸ رأی

سرخه
در سرخه ۱۲ هزار و ۳۶۶ رأی صحیح اخذ شده است.

آرای تفکیکی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سرخه به شرح زیر است:

حسن روحانی: ۸ هزار و ۶۳۹ رأی

محمدباقر قالیباف: یک هزار و ۴۴۴ رأی

سعید جلیلی: یک هزار و ۲۸۶ رأی

علی‏ اکبر ولایتی: ۴۰۹ رأی

محسن رضایی: ۲۴۰ رأی

سیدمحمد غرضی: ۹۱ رأی