به گزارش افکارنیوز، خبرهای رسیده حاکی از آن است که علی‌اکبر ولایتی در دولت حسن روحانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی می‌شود.

این سایت خبری اضافه کرد: ولایتی یکی از نزدیکان آیتالله هاشمی رفسنجانی بهشمار میرود که بر اساس اخبار رسیده، قرار است در دولت حسن روحانی جایگزین سعید جلیلی شود.