به گزارش افکارنیوز، محمود چمنی امروز اظهار کرد: پس از اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع تمام اهالی شهرستان تبریز می‌رساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز جمعه بیست و چهار خرداد شهرستان تبریز به عمل آمد جمع آرای مأخوذه ۷۱۶ هزار و ۹۰۸برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر:

۱ - آقای حسن روحانی ۳۸۳هزار و ۴۵ رأی

۲ - آقای محسن رضایی میر قائد ۹۱ هزارو ۸۰۳ رأی

۳ - آقای علی اکبر ولایتی ۶۹هزار و ۸۴۷ رأی

۴ - آقای سعید جلیلی ۶۷هزار و ۷۵۰رأی

۵ - آقای محمد باقر قالیباف ۶۴ هزار و ۸۸۰رأی

۶- آقای سید محمد غرضی۱۰ هزار و۷۶۱ رأی بدست آوردند.