به گزارشافکارنیوز، در پیام تبریک آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی آمده است: ‌خداوند متعال را شکر گزاریم که بار دیگر مردم عزیز و متعهد ایران حماسه‌ای ماندگار آفریدند که آمیخته با آگاهی و درایت و بصیرت صحیح بود و استحکام نظام و اقتدار بیشتر آن را در داخل و خارج فراهم ساختند.

در ادامه این پیام آمده است: ‌ ملت ایران در این انتخاب این پیام روشن را داد که دیگر توجهی به ظاهر‌سازی و شعارهای غیر قابل عمل نخواهد داشت و به دنبال حقیقت اسلام ناب محمدی(ص) و تحقق آرمان‌های امام خمینی قدس سره و مقام معظم رهبری دام ظله العالی از طریق تدبیر و درایت صحیح است، ملت ایران در این انتخاب از خود محوری و عدم اعتناء به خرد جمعی و خرافه‌گرایی و تفسیر غیرصحیح از اسلام و مبانی انقلاب اظهار برائت جسته، انتخاب جنابعالی را که از فرزندان اصیل حوزه و دانشگاه هستید تبریک عرض می‌کنم.

این پیام میافزاید: امیدوارم با این حمایت وسیع و گسترده که دربردارنده حمایت نخبگان نیز بود و با توکل به خداوند متعال و با انتخاب همکاران قوی و کاردان و با تجربه بتوانید نظام اسلامی را تقویت و دشمنان آن را مأیوس و مردم عزیز را در مشکلات فراوانی که دارند مدد رسانید.