به گزارش افکارنیوز، در ابتدای جلسه روز سه شنبه شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری نسبت به سوال دیروز مردم ارومیه در خصوص افزایش تولید سیگار در داخل کشور از وزیر صنعت انتقاد کرد.

وی گفت: سوال خوب بود اما موضوعی که دیروز در مجلس مورد بحثقرار گرفت در خصوص افزایش کارخانجات دخانیات در شان مجلس نبود.

وی ادامه داد: مردم در حال دور شدن از دخانیات هستند اما ما موضوع افزایش کارخانجات سیگار را بررسی می کنیم.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در واکنش به این تذکر گفت: بحث تولید ملی و جلوگیری از قاچاق سیگار و اشتغال و گردش مالی در صورت تولید این محصول در خارج کشور بوجود می آید مورد سوال نمایندگان بود.