به گزارش افکارنیوز، در اولین جلسه‌ای که پس از انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و با حضور اعضای سابق و اعضای جدید این شورا برگزار شد، دبیران هرکدام از کمیته‌ها انتخاب شدند.

اعضای جدید این شورا به ترتیب، دبیر کل شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان امینی هرندی، دبیر فرهنگی رضایی، دبیر علمی بخشی، دبیر سیاسی زارعی، دبیر آموزش غبرایی، دبیر پذیرش مدنیان، دبیر روابط عمومی کشتکار، قائم مقام پذیرش و تشکیلات افشاری، قائم مقام روابط عمومی شیخ حسینی، قائم مقام سیاسی حیدری و قائم مقام فرهنگی عابدی هستند.