"داریوش قنبری" ، گفت: هیأت تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، روز شنبه- ۲۰ فروردین ماه- با "اسفندیار رحیم مشایی" رئیس دفتر رئیسجمهور به منظور بررسی ابهامات این شورا، دیدار کردند.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول، افزود: در این جلسه رحیم مشایی به پاسخگویی در خصوص ابهامات مطرح شده از سوی اعضای کمیته تحقیق و تفحص پرداخت.

این عضو هیأت تحقیق و تفحص با اشاره به جلسه روز شنبه، گفت: در جمع‌بندی این جلسه، مقرر شد تا " محمد شریف ملک زاده " دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور گزارشی را در پاسخ به محورهای مورد تحقیق و تفحص تهیه و همراه با اسناد و مدارک به هیأت تحقیق و تفحص ارائه دهد.

وی تصریح کرد: هیأت تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، گزارش خود را با توجه به جوابیه شورای عالی ایرانیان و استفاده از نظرات و اسنادی که از جانب سایر کارشناسان دستگاه‌های مربوط به دست می آید، تهیه خواهد کرد.

مشایی دعوت از افراد مخالف نظام را رد کرد

دبیر کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به مباحثمطرح شده در جلسه روز شنبه - ۲۰ فروردین - این هیأت با اعضای شورای عالی ایرانیان، اشاره کرد و افزود: ابهاماتی در خصوص نحوه برگزاری همایش‎ها و دعوت از افراد مخالف نظام در همایش‎های شورای عالی ایرانیان، از جمله موضوعات مورد بحثدر جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و این شورا بودند که مشایی دعوت از مهمانان را با موافقت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دانست و دعوت از افرادی با مشکلات امنیتی را رد کرد.

قنبری در پایان از برگزاری جلسات منظم با مسئولان شورای عالی ایرانیان خبر داد و افزود: معین شد تا به منظور پیگیری مناسب‎تر موضوع، از این پس، هیأت تحقیق و تحفص به صورت دو هفته در میان جلساتی را با مسئولان شورای عالی ایرانیان برگزار کند.

" حسین ابراهیمی " نماینده مردم بیرجند، " فاطمه آلیا " نماینده مردم تهران، " محمد کرمی راد " نماینده مردم کرمانشاه، " سیدعلی آقازاده دافساری " نماینده مردم رشت، " عوض حیدرپور " نماینده مردم شهرضا، " پرویز سروری نماینده مردم تهران، " محمد مهدی شهریاری " نماینده مردم بجنورد، " الیاس نادران " نماینده مردم تهران، " شبیب جویجری " نماینده مردم اهواز، " سیدحسین نقوی حسینی " نماینده مردم ورامین، " مصطفی کواکبیان " نماینده مردم سمنان، " داریوش قنبری " نماینده مردم ایلام، " محمود احمدی‌ بیغش " نماینده مردم شازند، " سیدرضا اکرمی " نماینده مردم تهران و " کاظم جلالی " نماینده مردم شاهرود اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان خارج کشور در مجلس شورای اسلامی هستند.

این هیأت به منظور بررسی ابهامات موجود در شیوه عمل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که شامل ابهام در منابع مالی، موازی کاری با وزارت امور خارجه و معاونت کنسولی و... است، از سوی نمایندگان مجلس ایجاد شده است.