به گزارش افکارنیوز، دولت عربستان در جلسه ای به ریاست عبدالله بن عبدالعزیز، استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را تصویب کرد.

کابینه عربستان در این جلسه، موافقت خود را برای همکاری با کشورهای همسایه در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای اعلام کرد. تاسیس شهرک انرژی هسته ای ملک عبدالله با همکاری کشورهای همسایه از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود.