صبح امروز حاج منصور ارضي در مراسم زيارت عاشوراي خود كه در چهارمين روز از ايام حزن انگيز فاطميه در حسينيه صنف لباس فروش تهران برگزار شد؛ در توضيح دعاي عاليه المضامين و در خصوص تبيين محبت عبادت مطالبی بدين شرح گفت:

* پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: «آیا می خواهید به شما از یهودیان امتم خبر دهم؟ آنهایی که اهل عبادت ظاهری هستند ولی دین را تغییر می دهند.»(و بدعت ایجاد می کنند و تفسیرهای به رأی می کنند.)

* روزی خواهد آمد که همین ها بگویند «دین ما مربوط به کوروش و داریوش است!» این ملعون همین کار را خواهد کرد و دارد می کند. بدتر از این هم خواهد شد. من شبانه روز لعنش می کنم.

* پیامبر عزیز خدا(ص) در ادامه حدیثفوق می فرمایند: " همین یهودیان امت دین را تغییر می دهند و بعد هم فرزندان من(حسن و حسین) را می کشند. بعد مهدی موعود(عج) خواهد آمد و با شمشیر دوستانش فرزندان اینها(یهودیان امت) را می کشد. "

* این که ما به بعضی ها می گوییم «یهودی صفت»، بر اساس این حدیثشریف و معتبر است. حرف ما سند دارد ولی چون اینها نمی فهمند، موضع می گیرند.

* وی در خصوص مستند «ظهور نزدیک است» گفت: متأسفانه می آیند این مستند را می سازند که ریشه یهودیت دارد و جوانها را ناامید می کنند. تا جایی که با این مستندات و حرفها و کارهایشان باعثمنکر شدن ظهور و وجود مبارک حضرت می شوند.

حاج منصور نیز چندی پیش خطاب به دولت تاکید کرده بود که حمایت نیروهای متدین از شما تا وقتی است که در مسیر ولایت باشید.