به گزارش افکارنیوز، ملک عبدالله دوم در این پیام با تاکید بر تقویت و توسعه روابط همکاری دو جانبه، ارتقای آن را در همه زمینه‌ها و در جهت تحقق منافع مشترک دو ملت و دو کشور برادر خواستار شد.

بنابر گزارش سایت عمون، وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و رایزنی درباره مسایل مختلف و حائز اهمیت جهان اسلام و تحقق امنیت، ثبات و رفاه ملتهای منطقه تاکید و برای رییسجمهور جدید ایران در پیشرفت و سربلندی کشورش آرزوی موفقیت کرد.