سايت باكري آنلاين از سايت هاي حامي مشايي نوشت :

پس از انتشار سی دی با عنوان " ظهور نزدیک است "، موج اعتراضی توسط علما در رابطه با مصداق های آمده در مستند، به پا شد. به طور حتم وارد شدن در زمینه مصداق های ظهور میتوان گفت که غیر ممکن است و بسیاری از قسمت های ارائه شده در این مستند حاصل ذهن سازندگان آن است.

همانطور که انتظار می رفت اعتراض ها ی زیادی نسبت به این مستند شد، اما علت اصلی این اعتراضات، شاید تنها در یک قسمت از این مستند باشد که خیلی ها را به آن واداشت تا نسبت به این مستند واکنش نشان دهند وگرنه شاید به راحتی از کنار آن می گذ‌شتند.

در قسمتی از این مستند سعی می شود احمدی نژاد را " شعیب ابن صالح " معرفی کنند. در همین ابتدا باید گفت، تهیه این مستند و نسبت دادن آن به بعضی شخصیت ها از جمله احمدی نژاد بسیار مشکوک بوده و بیشتر در راستای تخریب رئیس جمهور است تا بزرگ دانستن وی. موضوعی که کسی به آن توجه نداشته و همه، تهیه این مستند را در راستای مقدس جلوه دادن احمدی نژاد دانسته اند. به همین دلیل مخالفین دولت چه از جریان دوم خرداد و چه از جریان اصولگرایی به طور مشترک با مستمسک قرار دادن این مستند، آغازگر حمله جدیدی به رئیس جمهور شدند.

موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که رئیس جمهور ناراحتی شدید خود را از نسبت دادن وی به شعیب ابن صالح، ابراز داشته است. اما در این میان مخالفین که گویا خوراک مناسبی بدست آورده اند، سعی می کنند همچنان بدین وسیله به تخریب شخصیتی احمدی نژاد بپردازند.

در این میان " جناب اقای شریعتمداری " که همیشه از پشت پرده همه روابط و اتفاقات جهان هستی آگاه است! در این مورد نیز به واکاوی این مستند(البته تنها قسمت مربوط به شعب ابن صالح خواندن احمدی نژاد) پرداخته و آن را حربه انتخاباتی برای جریان طرفدار احمدی نژاد معرفی کرده است.

در همین رابطه و پس از اتهام زنی آقای شریعتمداری به شخص احمدی نژاد، دو نکته اساسی وجود دارد که امید است اقای شریعتمداری به آن پاسخ دهند:

۱ - آقای شریعتمداری در ابتدای مطلبتان گفته اید: " و البته کیهان از هویت و انگیزه آنان باخبر است ". البته این جمله به گوش همه مخاطبین و مردم آشنا است؛ تقریباً در هر موردی جنابعالی این جمله را بکار می برید و چنین ادعا می کنید که از ارتباطات پشت پرده همه اتفاقات آگاه هستید و البته تقریباً در هیچ یک از موارد هویت و انگیزه عوامل پشت پرده را نیز معرفی نکرده اید.

سوال نگارنده و بسیاری دیگر از شما این است که آیا شما در کیهان یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی دارید؟ که اگر اینگونه است پس چرا همیشه معرفی عوامل پشت پرده یک اتفاق خاص تنها در حد همان ادعا باقی می ماند و هویت آنها را افشا نمی کنید تا ما و مردم از آن اطلاع پیدا کنیم؟ و اگر هم چنین اطلاعاتی ندارید که واقعاً هم ندارید، پس چرا با ادعاهای کاذب سعی در بزرگ کردن خود و فریب افکار عمومی دارید؟

آقای شریعتمداری شما در مطلبتان گفته اید: " شواهد و قرائن فراوانی از وابستگی آنها به «حلقه حاشیه ساز دولت» حکایت می کند ". امید است که این شواهد را در دسترس عموم قرار داده تا همگان پی به نیات سازندگان اصلی آن ببرند وگرنه صفت " کذاب " بر پیشانی شما برای همیشه باقی می ماند.

۲ - آقای شریعتمداری شما طبق معمول این یکی دو سال اخیر، همه چیز را به گردن اطرافیان احمدی نژاد می اندازید که به زعم شما یک جریان انحرافی است! شما از یکسو گفته اید که عوامل این جریان انحرافی با پخش این سی دی سعی در مقدس نشان دادن خودشان می کنند، و از سوی دیگر گفته اید که اگر احمدی نژاد شعیب ابن صالح است، پس چرا از " سفیانی " دعوت کرده است؟!

جناب آقای شریعتمداری امید است به این پارادوکس پاسخ دهید. اگر سازندگان این مستند عوامل دولت و نزدیکان احمدی نژاد هستند، پس چرا باید با دعوت کردن " ملک عبدالله " پادشاه اردن که به عنوان سفیانی معرفی شده است، تلاششان را برای مقدس نشان دادن خودشان اینگونه ضایع کنند؟

آقای شریعتمداری، این سیاست اتخاذی شما که " هر که با من نیست، دشمن نظام و اسلام است "، تنها به چهره و سابقه انقلابی شما صدمه می زند. آیا بهتر نیست که از اتهام زنی‌های بی اساس که فقط با آن خود را مضحکه عام و خاص می کنید، دست بردارید؟

آیا فکر نمی کنید اینگونه ادبیات تکراری که " ما از هویت و نیت همه چیز و همه کس آگاهیم " مختص گذشته است و در این زمان که مردم به انواع رسانه ها و کانال های خبری دسترسی دارند، این نوع ادبیات تنها توهین به شعور مردم است؟

شما در سال ۸۸ و پس از اتهام زنی به مشایی و جاسوس خواندن وی، مورد نهیب رهبر انقلاب قرار گرفتید. آن زمان هم شما فرمودید مدارک زیادی در این رابطه است ولی گویا مدارک شما همچون همیشه کذب از آب درآمد.

با این همه ما از سر دلسوزی به شما که سال ها در صف مبارزین در جنگ نرم علیه دشمنان داخلی و خارجی حضور فعال داشته اید می گوییم که برارد حسین شریعتمداری؛ این راهی که شما در حال حرکت هستید جز سقوط و خارج شدن از دایره عدالت چیز دیگری به همراه نمی آورد.

مطلب مرتبط:
ظهور انتخابات حقیقتا نزدیک است!