به گزارش افکارنیوز، ‌ در اروپای شرقی، در این پیام آمده است: اینجانب از طرف خود و به نمایندگی از مردم بلاروس انتخاب شما را به ریاست جمهوری ایران تبریک می‌گویم.

بار دیگر فرصت را مغتنم شمرده و اعلام میکنم که بلاروس به طور کامل آماده تحقق بخشیدن به پتانسیلهای همکاری دوجانبه و گسترش قابل توجه مراودات دو کشور در تمامی زمینههاست.