به گزارش افکارنیوز، ‌ در جلسه امروز کمسیون عمران مجلس، موضوع انتخاب هیئت رییسه این کمیسیون در دستور کار اعضاء قرار داشت که مهدی هاشمی با۱۳رای از ۲۴ رای ماخذه به عنوان رییس جدید این کمیسیون برای سال دوم انتخاب شد.

براساس این گزارش ، آقایی مغانجوقی با ۱۱ رای نایب رییس اول، حسین زاده با ۱۱ رای نایب رییس دوم، قادرمرزی ۱۲ رای سخنگو، فیروزی با ۱۳ رای دبیر اول و پشنگ ۱۰ رای نیز به عنوان دبیر دوم کمیسیون عمران انتخاب شدند.