به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:

رقابت جالب دستگاه های دولتی برای اخذ یک مجوز

در حالی که بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، درصدی از کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند با تصویب دولت فوق العاده ویژه را دریافت کنند، بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی، تعداد قابل توجهی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی طی ماههای پایانی فعالیت دولت دهم اقدام به ارسال درخواست برای مسئولان ارشد دولتی جهت تصویب این فوق العاده و پرداخت آن به کارمندان خود کرده اند.

درخواست یک وزیر برای هم ترازی معاونین خود با سفرا

علي رغم آنکه بر اساس ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري، معاونين وزرا با داشتن ۱۴ هزار امتياز شغلي جزو مقامات بند "هـ" سياسي قرار مي گيرند، يکي از وزراي سياسي با ارسال درخواستي به مديران ارشد نهاد رياست جمهوري از آنها خواسته است حقوق و مزاياي معاونين وي در سطح "ج" اين قانون يعني سفراي جمهوري اسلامي ايران در ساير کشورها قرار گيرد.