به گزارش افکارنیوز، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه معاونان خود صبح امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب دیدار و گزارشی از بسترها و ظرفیت های ورزش کشور و حوزه جوانان ارائه کرد.

وی بعداز این دیدار که در محل استقرار موقت رئیس جمهوری منتخب برگزار شد، گفت که گزارشی از نقاط قوت و ضعف و ظرفیت های ورزش کشور و حوزه جوانان، چگونگی شکل گیری وزارت ورزش وجوانان بعدازادغام دو سازمان مهم به دکتر روحانی گزارش دادیم.

وزیر ورزش و جوانان، دغدغه های ورزش کشور، ارتقای زیرساخت های ورزشی متناسب با نیازها، راهکارهای شتاب بخشیدن به استفاده از ظرفیت ها، ورزش بانوان، ورزش همگانی، علمی کردن ورزش، ورزش حرفه ای و قهرمانی، مسائل فرهنگی ورزش ، برنامه جامع وزارت ورزش و جوانان، نقشه راه و مسائل راهبردی دو حوزه ورزش و جوانان را دیگر محورهای گزارش به رییس جمهوری منتخب ملت ایران اعلام کرد.