به گزارش افکارنیوز، جلسه رسیدگی به پرونده‌های ضمیمه روزنامه جوان «کشیده» و روزنامه «وطن امروز» صبح روز یک‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از ختم رسیدگی هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و اعلام کرد که کشیده مجرم نیست و روزنامه وطن امروز مجرم شناخته شد و البته مستحق تخفیف است.