به گزارش افکارنیوز، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان از برگزاری کمیته مشورتی سیاسی ایران و افغانستان در تهران خبر داد.

وی افزود: ارشاد احمدی معاون سیاسی وزیرامورخارجه افغانستان فردا به منظور برگزاری این کمیته در تهران به ایران سفر می کند.

عراقچی تصریح کرد: در کمیته مشورتی ایران و افغانستان ابعاد مختلف روابط دوجانبه را مورد بحثقرار خواهیم داد که از آن جمله می توان به روابط اقتصادی، سیاسی، کنسولی، مرزی و مسائل بسیار دیگری که با افغانستان داریم اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: خروج نیروهای ناتو و خارجی از افغانستان، برگزاری انتخابات ۲۰۱۴ موضوع بازسازی افغانستان و امنیت در این کشور بر اساس راهکارهای بین المللی و منطقه ای از موضوعات مهمی است که با دوستان افغان خود در مورد آن مشورت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان ۴ روزه خواهد بود اظهار داشت: این سفر، سفر مهمی است که در زمان مهمی نیز برگزار صورت می گیرد.

به گفته معاون آسیای وزیر خارجه، احمدی با وزیرامورخارجه نیز دیدار خواهد کرد.