حجت الاسلام حمید رسایی درباره نشست دیروز هیئت رئیسه و اعضای شاخص فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس برای بررسی موضوع تغییر و تحول در وزارت اطلاعات گفت: تغییر و تحول در راس وزارت اطلاعات با توجه به اهمیت این وزارتخانه و تاثیر آن بر همه امور داخلی و خارجی در این مقطع حساس بسیار با اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد که فراکسیون متبوعش بر همین اساس موضوع تغییر وزیر اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که تغییر وزیر اطلاعات در این مقطع، می تواند تبعات بسیار سنگینی برای کل نظام داشته باشد و از این رو اعضای شاخص فراکسیون رایزنی هایی برای ثبات وضع موجود انجام داده اند.

نماینده تهران و سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: رئیس جمهوری باید در اداره امور کشور با درایت و حوصله عمل و از هرگونه اقدام شتاب زده به خصوص در باره وزارتخانه مهم و تاثیرگذار اطلاعات خودداری کند.

وی متذکر شد: احمدی نژاد با توجه به حکم حکومتی رهبر انقلاب در خصوص عدم تغییر آقای مصلحی قطعا به آن عمل خواهد کرد و امیدواریم ایشان خاطره تلخ معاون اولی مشایی را بار دیگر در اذهان زنده نکند.
حجت الاسلام رسایی تصریح کرد که اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس معتقدند «حجت الاسلام مصلحی در طول مدت تصدی مسئولیت وزارت توانست اقدامات بسیار خوبی را در حوزه های امنیتی و اطلاعاتی انجام دهد که برخی از آنها در دوره های گذشته سابقه نداشته است».

رسایی افزود: وزارت اطلاعات در حکم چشم نظام است و چشم نباید فقط در اختیار یک عضو باشد، بلکه باید در اختیار تمام بدن باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب هایی که از برخی تغییر و تحولات به وجود آمده، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم، موضوع ایجاد سازمان اطلاعات را در راستای ایجاد ثبات بیشتر و کاهش تغییر و تحولات سلیقه ای در وزارت اطلاعات در دستور کار قرار داد تا ساز و کاری فراهم شود که تغییر و تحولات در این وزارتخانه با یک منطق امنیتی و اطلاعاتی همراه باشد.
حجت الاسلام رسایی که ابراز امیدواری کرد نیازی به اتخاذ چنین تصمیمی نباشد، در عین حال متذکر شد: چنانچه لازم باشد، اعضای شاخص فراکسیون انقلاب اسلامی بحثایجاد سازمان اطلاعات را در قالب طرح قانونی در مجلس پیگیری می کنند.

به گزارش فارس، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس جزئیات این طرح را بیان نکرد و به ذکر این نکته بسنده کرد که این طرح در قالب یک ماده واحده و چند تبصره آماده شده است.