هکر یا هکرها با قرار دادن کاریکاتوری از علی اکبر جوانفکر در صفحه نخست این سایت در حالی که پلاکارد " همه دروغ میگن " را در دست دارد، نسبت به موضع گیری روز گذشته ایرنا و مواضع این روزهای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، سایت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا توسط گروهی ناشناس هک شد. هکر یا هکرها با قرار دادن کاریکاتوری از علی اکبر جوانفکر با بینی دراز در حالی که پلاکارد " همه دروغ میگن " را در دست دارد، به نوعی نسبت به موضع گیری روز گذشته ایرنا اعتراض کردند.

البته بنابر گزارش تکمیلی پایگاه اینترنتی مدیرعامل ایرنا، در حال حاضر از سرور قطع و از دسترس کاربران اینترنت خارج شده است.