به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "افكار"، استاد حسين الهي قمشهاي پيرامون شب قدر ميگويد:

همه هستی ما و شان و مرتبه ما در گروی یک شب است؛ اگر این شب رخ بدهد در زندگی ما، شانی پیدا می کنیم، اگر رخ ندهد، در روز قیامت که خواهند پرسید شما چه مدت آنجابودید؟ ما باید بگوییم یک شب طولانی بدون معراج و بدون نور و بدون پرواز و بدون رویت آیات الهی گذراندیم،

در واقع شب قدر یک سیر و سفری است که ما از عالم تاریکی به عالم نور می‌رویم و این شب قدر در زندگی همه بزرگان بوده وهر کس به مقامی رسیده و برای بشریت هدیه‌ای آورده معراج کرده، و در آنجا مهمان پرودگار بوده و هر شب که درآن، حادثه معراج رخ بدهد آن شب، شب قدراست.

/ ب +