به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:

دستور یک وزیر برای استخدام سرایدار در سراسر کشور

بر اساس دستور اخیر یکی از وزرای اقتصادی که از طریق سلسله مراتب اداری به تمام بخشهای این وزارتخانه ارسال شده است، مقرر شده تمامی بخش های این دستگاه دولتی آمار مورد نیاز خود درباره استخدام نگهبان و سرایدار را به تفکیک استان، شهرستان و بخش، حداکثر تا آخر تیرماه به سازمان مرکزی وزارتخانه ارسال کنند تا طبق مقررات مربوطه و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جذب شوند.

پیگیری نهادهای نظارتی از یک مجوز خاص ورود خودرو

بر اساس بررسي يک نهاد نظارتي، در حالي که بر اساس مصوبه پاييز سال۸۷ دولت، مجوز ورود خودروي مدل سال ۱۹۹۵ به فردي داده شده و سودبازرگاني آن نيز صفر در نظر گرفته شده بود، اين مصوبه به دلايل مختلف اجرايي نشد اما اکنون با ابلاغيه يک مسئول ارشد اجرايي، اين مصوبه به نوعي ديگر ابلاغ و اعلام شده است که مجوز مذکور با تبديل خودروي سال ۱۹۹۵ به خودروي سال ۲۰۱۱ و لحاظ شدن تنها نيم درصد سود بازرگاني معتبر است.