به گزارش افکارنیوز، کیهان در ستون ویژه‌های خود نوشت:

نیک آهنگ‌کوثر در ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار بود شبکه مجازی برای مهدی هاشمی راه بیندازد. بعدها ارتباط آنها گسترده‌تر شد و پس از خروج مهدی هاشمی از ایران - پس از نقش‌آفرینی در فتنه۸۸ - ارتباط این دو برقرار بود و مدام در تماس بودند. سال گذشته برخی فایل‌های صوتی مربوط به مکالمات این دو نفر در فضای مجازی منتشر شد. کوثر مدعی بود آنها را فقط به دادگاه کانادایی ارائه کرده است.

او اکنون در سایت خودنویس می‌نویسد: تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ مهدی هاشمی بهرمانی با سردبیر خودنویس[کوثر] طولانی نبود، اما مفهومش سنگین بود. مهدی هاشمی به سردبیر خودنویس پیشنهاد کرد که با افرادی در «وزارت خزانه‌داری» در تماس باشد و برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تلاش کند.

وی میافزاید: به نظر میرسد راه آن زمان مورد نظر هاشمی، تضعیف دولت احمدینژاد از طریق افزایش تحریمهای فلجکننده بوده است. براساس تحقیقات بعدی، معلوم شد که سردبیر خودنویس تنها کسی نبوده که در واشنگتن چنین پیامی را دریافت کرده است. اما معلوم نشد آیا افراد دیگر عامل تماس هاشمیها با مقامهای خزانهداری شدند یا نه؟