به گزارش افکارنیوز، فرهاد شهبازوار درباره آخرین وضعیت پرونده دو مداح تهرانی، اظهار کرد: شکایت از این دو مداح توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و یکی از مسئولان دولتی صورت گرفته بود که بر اساس این شکایت در بخشی از پرونده، یکی از مداحان تبرئه و دیگری به ۴۰۵ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: نسبت به رای صادره در مورد موکلم که به جزای نقدی محکوم شده بود، اعتراض کردیم و البته مقام دولتی مورد نظر نیز نسبت به تبرئه مداح دیگر اعتراض کرد و بر اساس اعتراض‌های مطرح شده، جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر برگزار می‌شود.

وکیل‌مدافع دو مداح معروف تهرانی خاطرنشان کرد: جلسه رسیدگی به این پرونده، ۳۰ مرداد ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار می‌شود.

اردیبهشت سال ۹۰پرونده دو مداح تهرانی با شکایت معاونت حقوقی ریاستجمهوری و یکی از مسئولان دولتی تشکیل شد که دادگاه بدوی با تبرئه کردن یکی از این دو نفر، دیگری را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.