دبيركل جامعه اسلامي مهندسين، با اشاره به اينكه دولت را به عنوان جايگاهي كه يك ايدئولوژي خاص داشته باشد نميبيند، تاكيد كرد: مشايي و اطرافيان وي را نبايد با عنوان دولت معرفي كرد.

به گزارش فارس، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه مشایی و اطرافیان وی را نباید به عنوان دولت معرفی کرد، گفت: ممکن است شخص احمدی‌نژاد بخواهد رفتارهای حزبی داشته باشد، اما در منصب ریاست جمهوری، قائدتا وی از این امر ابا دارد و به وی نیز توصیه می‌شود که این اتفاق نیفتد.

وی با اشاره به اینکه " دولت بما ماهو دولت " نباید حزب باشد، اظهار داشت: دولت می‌تواند نتیجه فعالیت حزبی باشد، ولی نمی‌تواند موسس یک حزب باشد.

باهنر با اشاره به اينكه دولت را به عنوان جايگاهي كه يك ايدئولوژي خاص داشته باشد نميبيند، تاكيد كرد: دولت، دولت كار و تلاش است كه بايد فعاليتهاي اجرايي كند.