به گزارش افکارنیوز، در نامه محمدجواد محمدی زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر کشور آمده است: مسیر در نظر گرفته شده جهت کمربندی و توسعه بندر نوشهر موجب تخریب گنجینه ارزشمند باغ اکولوژیک نوشهر بعنوان قدیمی ترین مرکز گیاهشناسی کشور و بعنوان اثر طبیعی ملی می گردد.

در این نامه رییس سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر کشور خواسته است، به فوریت به استانداری محترم مازندران دستور دهید تا به منظور صیانت از این ذخیره گاه ژنتیک کشور نسبت به تعیین جایگزین مسیر خارج از محدوده و مرز این باغ گیاهشناسی اقدام نماید.

گفتنی است، باغ گیاه شناسی نوشهر به مساحت ۳۴.۵ هکتار در سال ۱۳۳۳ و پیش از باغ گیاه شناسی ملی در ایران در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و به دلیل اهمیت علمی، پژوهشی و فرهنگی این باغ ،در سال ۱۳۸۶ با نام اثر طبیعی و به شماره ۱۷۷۹۵ در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.