"فداحسین مالکی" در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در کابل با اشاره به تلاش های مشترک جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان برای آزادی دوازده مهندس ایرانی از چنگ آدم ربایان در استان فراه افزود: مهندسان ایرانی ربوده شده نیز سالم هستند و از لحاظ جسمی مشکلی ندارند.

وی تصریح کرد: دخالت برخی عوامل خارجی را بی ارتباط به این قضیه نمی دانیم و از دولت افغانستان نیز خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

مالکی با بیان اینکه هنوز خبر موثقی مبنی بر دست داشتن گروه طالبان در این آدم ربایی در دست نیست افزود: به احتمال ربودن مهندسان ایرانی فراتر از این قضیه باشد، با توجه به اینکه برخی کشورهای خارجی نیز در منطقه حضور دارند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران طرح های بازسازی مهمی در افغانستان اجرا می کند گفت: یکی از این طرح ها، ساخت جاده در استان فراه است که با اجرای آن، تحول اقتصادی خوبی در منطقه بوجود خواهد آمد.

مالکی با اشاره به اینکه ربودن مهندسان ایرانی هرگز برای ما قابل پذیرش نیست افزود: از مردم استان فراه توقع داریم این حادثه را جبران کنند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با انتشار بیانیه تصریح کرد: تلاش های مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و دولت افغانستان برای آزادی مهندسان ربوده شده ادامه دارد.

دوازده مهندس ایرانی و پنج کارگر افغان عصر روز یکشنبه در استان فراه ربوده شدند.