اخبار رسيده از نهاد رياست جمهوري حاكيت از اين دارد كه حميد بقایی معاون اجرايي رئیس جمهور در حال احیا معاونت ها به سبك دوران سعيدلو است.

به گزارش آتی نیوز، گفته می شود محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از معاونان بقایی انتخاب شده و وی معاونت توسعه راهبردی و امور زیربنایی معاون اجرایی رییس جمهور را عهده دار خواهد شد.

محمد علی آبادی در گذشته رئیس سازمان تربیت بدنی بود و اکنون به عنوان رئیس کمیته ملی المپيک فعالیت می کند، مشخص نيست اين انتصاب در صورت تحقق قطعي، او را جزء دوشغله ها قرار مي دهد يا خير.