به گزارش افکارنیوز،اسامی تاخیرکنندگان و غایبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس عبارتند از:

۱ - مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران

۲ - محمدسعید انصاری نماینده مردم آبادان

۳ - حمیدرضا خصوصی‌ثانی نماینده مردم صومعه‌سرا

۴ - محمداسماعیل سعیدی

۵ - علیرضا محجوب نماینده مردم تهران

۶ - فرهاد بشیری

۷ - روبرت بیگلریان

۸ - عبدالله تامیمی

۹ - غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی

۱۰ - سیدعیسی دارایی

۱۱ - ناصر صالحی‌نسب نماینده مردم هویزه

۱۲ - ایرج عبدی نماینده مردم میانه

۱۳ - حمیدرضا عزیزی فارسانی

۱۴ - میرهادی قره‌سید رومیان

۱۵ - محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار

۱۶ - عباسعلی منصوری آرانی نماینده مردم آران بیدگل

۱۷- حسین نجابت نماینده مردم تهران