به گزارش افکارنیوز،در این دیدار که پیش از افطار آغاز می‌شود، محمود احمدی‌نژاد به ارائه گزارشی از عملکرد دولت خواهد پرداخت و پس از آن مقام معظم رهبری سخنرانی خواهند کرد و در پایان نیز کارگزاران نظام افطار را مهمان مقام معظم رهبری خواهند بود.

در این دیدار روسای سه قوه، رییسجمهور منتخب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی دیگری از مقامات عالیرتبه کشور حضور خواهند داشت.