به گزارش افکارنیوز، حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای روز دوشنبه - ۳۱ تیر ماه - در چهل و نهمین نشست خبری خود در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه، پاسخگوی سئوالات خبرنگاران رسانهها خواهد بود.