به گزارش افکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز خانه ملت ماده ۲۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را تصویب کردند.

در ماده ۲۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور آمده است:

ماده ۴۲ قانون و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۲ - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق‌‌های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران با احتساب هر ۱۰ هزار واحد صنفی یک نفر تعیین می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می‌گردند.

تبصره ۲ - هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده ۴۶ قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره ۳ - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره ۴ - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود، نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بهارستاننشینان ماده ۲۷ لایحه مذکور را با ۱۶۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.