افكار نيوز -رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از سخنانم در همایش " ایران ؛پل پیروزی " سوء برداشت شده است.

حمید بقایی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: ‌من در این همایش به برخی دعاوی حقوقی میان کشورهایی چون لهستان با روسیه، ‌ ترکیه با ارمنستان و ژاپن با امریکا اشاره کردم بدون این که بخواهم تحلیل کنم یا موضع گیری داشته باشم.

وی گفت: ‌پس از آن سخنرانی برخی خبرگزاری های خارجی برداشت شخصی کردند و روزنامه حریت ترکیه خبری در این باره منعکس کرد.

بقایی افزود: ‌پس از این اتفاق، در اطلاعیه ای روشنگری کردیم و موضوع با سفیر ترکیه در ایران هم مطرح شد.

مشاور رئیس جمهور گفت: ‌ سفیر ترکیه هم برداشتش این بود که در این باره اشتباه رسانه ای شده است.

بقایی افزود: ‌البته برخی سایت های داخلی هم به این موضوع دامن زدند و حتی به دروغ گفتند که سفیر ایران در ترکیه به وزارت خارجه ترکیه فراخوانده شده است.

وی گفت: ‌ شایعه دیگر هم این بود که رئیس جمهور ارمنستان از سخنان بقایی تشکر کرده است.

همایش " ایران؛ ‌پل پیروزی " چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود